6 گام فرآیند حل مساله (گام پنجم)

آیا به عنوان پدر و مادر بر سر قول هایی که میدهیم و تصمیماتی که میگیریم هستیم ؟ چقدر از خود نوجوانمان برای پیدا کردن راه حل کمک میگیریم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.