6 گام فرآیند حل مساله (گام دوم)

آیا دقیقا میدانیم مشکل چیست ؟ آیا به تعریفی از مشکل دست پیدا کرده ایم ؟؟ مشکل چه زمانی در چه مکانی ایجاد شده و چه افرادی در آن نقش داشته اند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.