5.مقابله مساله مدار چیست ؟

  • مقابله مساله مدار و مقابله هیجان مدار.
  • آیا فقط باید از شیوه مساله مدار استفاده کنیم یا فقط از شیوه هیجان مدار؟؟
  • نقش مشورت گرفتن از دیگران ، در مقابله مساله مدار چیست ؟
  • چگونه فکر کردن را به فرزندمان آموزش دهیم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.